Opzij, opzij, opzij…..

Zit jij op maandagmorgen in je auto, en krijg je al meteen 3 telefoontjes waar je allemaal iets mee moet? En zit je eenmaal op je kantoor met een bak koffie in de stress omdat de planning nu al in de soep loopt? Staan er teveel zaken in je agenda die met interne ‘brandjes’ te maken hebben in plaats van met klanten? Vraag je je af wat te doen met medewerker Hans die voor de zoveelste keer op maandag ziek is?

See you in court

Dus je hebt het al zo ontzettend druk en dan ga ik je ook nog vertellen dat je nog iets extra’s moet doen?? JA! Maak een paar uur tijd en ga na hoe het staat met jouw contracten en arbeidsvoorwaarden,  het kan je namelijk een hoop geld en tijd besparen! 

Hoezo? Als je je zaken niet goed op orde hebt kan je voor vervelende financiële verrassingen komen te staan. Zoals Guus de vloerenboer*. Omdat hij de afspraken met een medewerker over het uitbetalen van overuren niet goed had vastgelegd, én zijn arbeidsvoorwaarden ongunstig afweken van de  cao verloor hij de rechtszaak die één van zijn ex-medewerkers daarover tegen hem aanspande. Heel zuur en duur…

Hoe voorkom je dit en krijg je meer overzicht?

  • Leg afspraken die je maakt altijd schriftelijk vast
  • Laat de medewerker tekenen voor ontvangst
  • Valt jouw bedrijf onder een cao, houd dan in de gaten wanneer deze cao wijzigt en pas jouw arbeidsvoorwaarden daarop aan.
  • Kijk in de cao naar bepalingen over arbeidsomstandigheden en arbeidsduur, deze worden vaak gewijzigd.
  • Zorg dat in jouw arbeidsovereenkomsten geen bepalingen staan die niemand begrijpt (dit komt vaker voor dan je denkt!) en dat er geen zaken in staan die niet in lijn zijn met de cao.

Ook wet- en regelgeving die betrekking heeft op werknemers verandert vaak. Belangrijke wetten als het om personeel gaat zijn de Wet Arbeid en Zorg (regelt onder ander het recht op zorgverlof en ouderschapsverlof), de Wet Werk en Zekerheid (over onder andere het aannemen en ontslaan van personeel); deze wordt per 1 januari vervangen door de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) en de Arbowet (die gaat over arbeidsomstandigheden). Informatie hierover kan je vinden op websites zoals rijksoverheid.nl, ondernemenmetpersoneel.nl en mkb.nl. Nog vragen of geen tijd om zelf al deze sites door te struinen? Neem gerust (vrijblijvend) contact op!

*Naam is gefingeerd